Çitten Söktüm Çangalı (Da)
Dayadım Pencereye
Pencereden Okarı (Da)
Al Beni İçeriye

(Oy) Yalılar Yalılar (Da)
Geliyu Tonya’lılar
Adamı Öldürüyu (Da)
Yandan Peştamballılar

Duman Dere Okarı (Da)
Kılavuzdur Kılavuz
Andırgelsin Yaylası (Da)
Yârim Evde Yalınız

Ben Geçiye Gidemem (De)
Kırarım Bacağımı
Evlendir Baba Beni (De)
Yıkarım Ocağını

KAYNAK KİŞİ: ÖMER AKPINAR
DERLEYEN: NİDA TÜFEKÇİ