ÇAVUŞLU DA EĞİTİMİN TARİHÇESİ

Çavuşlu da ilk medreseyi (okul) kuran kişi Karamanzâde İbrahim Efendi’dir. Çavuşlu’da İlk eğitim okulu “Teşvikiye medresesi” dir.

Bu medrese 10 Cemaziyelahir 1306 (12 Ocak 1889) tarihli tescil belgesinin üst tarafında “zîr-i defterde esâmîleri muharrer ashâbü’l-hayrâtın Çavuşlu Pazarı’nda kâin Teşvikiye nâm medresenin tedrisine mahsus nukûd-ı mevkufe defteri” açılış kaydı bulunmaktadır. Medrese bu günkü Çavuşlu nun eski belediye ve ptt binasının olduğu yerdeydi. Ardından bu teşvikiye Medresesine bağlı olarak “İPTİDA-İ” denilen ilkokul ve “RÜŞTİYE” denilen Ortaokul dahil edilmiştir. Bu okullar Selahattin medreseleri seviyesinde olup, müdürleri padişah fermanı ile tayin olunurdu.

Daha sonra Cumhuriyetin ilanından sonra medreseler kapatılınca İlkokul öğrenimine geçilmiş ve devam edilmiştir. O dönemde savaş sürecinde medrese Ruslar tarafından yakılıp yıkıldığından bu günkü Çavuşlu merkez cami etrafında ki ev odalarında açılan dersliklerde eğitim öğretim verilmeye çalışılmıştır.

Ta ki Çavuşlu Eşraflarından Muhtar Mehmet Ali Özarslan’ın kendi evinin yanında ki boş arsayı 1936 yılında Çavuşlu İlkokulu için hibe edene kadar. Bu dönemden sonra ilkokulun ardından Çavuşlu da Ortaokul açılması kararlaştırıldı ve yine yer sıkıntısı içersin de 1968 yılında bu günkü Belediye meydanında bulunan bir ev okula çevrilerek Ortaokul eğitim öğretime başladı. Ardından 1972 yılına gelindiğinde devreye Muhtar Mehmet Ali Özarslan girmesi ile Ortaokul şu anki Merkez Mahalle değirmen bükü Mevkin de ki mısır tarlası olarak kullandığı araziyi okul yeri olarak hibe edip okul yerine taşınarak eğitim vermeye başladı.

Ardından 1991 yılında Çavuşlu İlköğretim ile Çavuşlu Ortaokulu birleşerek günümüzde Çavuşlu İlköğretim Okulu adı altında eğitim öğretim vermeye devam etmekte iken, 2012 eğitim öğretim yılı başlarında Milli Eğitim Bakanlığının kararı ile yurt genelinde tüm ilköğretim okulları gibi Çavuşlu ilköğretim Okulu da, Çavuşlu İlk ve Orta Okulları olarak ayrıldı. Aynı binada Eğitim ve Öğretim vermeye devam etmektedir.