KÜLTÜR

KÜLTÜR…

Çavuşlu, Giresun yöresinin Türkmen/Çepni ve Trabzon Ağasar yöresinin folklorik değerleri açık bir şekilde Belde de yaşatılmaktadır. Kemençe en önemli müzik aletidir. Kemençe’yi Saz, Davul ve Zurna takip eder.

Çavuşlu Beldesine ait derlenen çok sayıda türküler mevcuttur. Bunları sıralayacak olursak; ” Çavuşlu Diye Diye, Ağasarın Balını (Oy asiye), Atmacayı Vurdular, Ayağında Çorabın, Yaylanın Soğuk Suyu, Tarlalar Salkım Saçak, Püsküllüdür Püsküllü, türküleri oldukça meşhurdur.

Merhum olan Ömer Akpınar, Fethi Karamahmutoğlu, Mehmet Hamzaoğlu, Ömer Gök ve diğer saz ve söz üstatları sanat ve kültür hayatının gelişmesinde etkin olmuştur. Günümüzde bu sanatı icra eden ve yaşatan Metin Hamzaoğlu o neslin son temsilcilerindendir.